Hyra Villa Medici

För kårmedlemmar

Villa Medici, eller Villan som den också kallas, är SAKS kårhus. Nedan finns information om vad du som kårmedlem har att tillgå på Villan.

villan-rum

Bastun

Bastun ligger i Villans källare och rekommenderat antal värmedykare är 12 personer. Handdukar kan tillhandahållas utan kostnad av intendenturen och alkohol får medtagas men användning av glasflaskor undanbedes vänligt men bestämt. Observera att bastun hyrs ut tillsammans med övervåningen vilket medför att kollisioner kan ske.

Alla medlemmar hyr gratis och icke-medlemmar betalar 500 SEK.

Festsalen

Villan hyrs billigare av kårmedlemmar för privata arrangemang. Övriga villkor är desamma som för externa hyresgäster, det enda som skiljer sig är priset.

villan-bar

Gula rummet

På våningen ovanför entréplan med utsikt mot gatan finns Gula rummet, som är en perfekt lokal att ha möten i, eller för att sitta och plugga. Detta rum är också obokningsbart för att öka tillgängligheten på Villan.

Puben

Puben ligger i Villa Medicis bottenvåning och har dörrar direkt ut till uteplatsen på husets baksida. Varje vecka håller Sex Elegans i eminenta fredagspubar där god mat och dryck serveras till väldigt förmånliga priser.

Maxantalet personer som får vistas i lokalen är 80 personer. Puben har ett permanent alkoholtillstånd vilket innebär att om man vill förtära sådana drycker där måste minst varannan gäst vara kårmedlem och Sex Elegans måste stå bakom disken.

grillning

Festsalen – Kursfest

Villan är studenternas, därför får varje kurs en gång per termin chansen att gratis ha kursfest. Följ bara reglerna nedan så kommer alla bli glada och ingen ledsen.

Fastställda av Kårhusstyrelsen i maj 2013

§1. Med kursfest avses en tillställning för en enskild kurs, samt tidigare kursare. Varje kurs har möjlighet att ordna en kursfest per termin.

§2. Flera kurser kan ordna en gemensam kursfest. Då förbrukas samtliga deltagande kursers kursfestmöjlighet för den innevarande terminen.

§3. Deltagarna i kursfesten ska avgränsas vid bokningstillfället, och alla gäster ska innefattas i denna avgränsning. (Exempel: ”Endast studenter vid läkarprogrammet termin 4.” ”Endast studenter vid Logoped- och Audionomprogrammen.”)

§4. Kursfester ska följa ordinarie bestämmelser i kontraktet kring uthyrning av Villa Medici. Den person som skriver under kontraktet och denna regelsamling är personligt ansvarig för att kontraktet och reglerna följs, och att ev. straffavgifter betalas.

§5. En kursfest är gratis för anordnaren under måndag till torsdag. Under fredagar och lördagar tas en kraftigt subventionerad avgift om 1000 kr ut. Kursfest kan ej hållas på söndagar.

§6. En depositionsavgift om 1000 kronor ta ut för att täcka eventuella skador under kursfesten. Denna betalas åter till kontraktskrivaren senast en vecka efter invändningsfri städkontroll.

§7. En kursfest får ej gå med ekonomisk vinning.

§8. Alkoholförsäljning under kursfest ska följa regler för servering till slutet sällskap enligt Alkohollagen 6 kap. 1§. Information kring denna ska tillhandahållas av intendenten i samband med kontraktskrivning.

§9. Brott mot någon av ovanstående regler ger intendenten rätt att omedelbart avbryta kursfesten. Vid oklarheter kring bestämmelserna har intendenten tolkningsföreträde. Överklaganden görs till kårhusstyrelsen

grillning-ovan

Vilka är intendenterna?

Intendenterna är Villa Medicis alldeles egna hustomtar. De är kårmedlemmar som bor på Villan och sköter det löpande underhållet. Om toalettpappret tar slut, diskmaskinen går sönder eller en lampa ramlar ner är det till intendenterna du ska vända dig. De har stenkoll på hur huset fungerar.

Intendent blir du genom att skicka in en ansökan när det dyker upp affischer på Berget om att ny intendent sökes. Valet av intendent bereds sedan av Kårhusstyrelsen i samråd med intendenturen, och befästs av Fullmäktige.

Vill du hälsa på hos intendenterna gör du det genom att gå upp till Sjunde Himlen – intendenternas bostads- och kontorsvåning högst upp i Villan.

De har jour, och alltså öppet på kontoret, alla dagar i veckan utom söndag mellan klockan 18:00 och 22:00. Då kan du även ringa dem på telefonnummer 031-209933. Om du vill få tag på dem utanför jourtid gör du lämpligen detta genom att skicka ett mail till intendent@saks.gu.se.

Hyreskostnader

Studerande,

kårmedlem

Forskarstudent,

kårmedlem

Stödmedlem
Festsal, helkväll 5500 7000 9000
Festsal, möte 1000 1000 2000
Pub 3000 3500 3000
Bastu 0 0 300
Bibliotek 500 500 500
Kök 500 500 500

 

Ovanstående priser gäller vid medlemskap av dåvarande minst 6 månaders kårmedlemskap vid bokning.

villan-trappa