Hyra Villa Medici

För corpser, utskott mm

Villa Medici är SAKS hjärta med stora pumpresurser till kårorganen. Nedan beskrivs vad för resurser som finns att tillgå och hur de kan användas av utskott och corpser.

villan-rum

Lilla Salongen/AeGO

En våning upp från entréplan finns Lilla Salongen, som är utskottens uppehållsrum. Till detta rum äga endast de engagerade i SAKS utskott tillträde. Det står utskotten fritt att efter eget huvud dekorera och möblera detta rum, och det är också till för förvaring av utskottens tillhörigheter. På samma våning finns AeGO, som är corpsernas motsvarighet till Lilla Salongen. Lilla Salongen och AeGO går inte att boka utan utskotten och corpserna samsas systerligt och broderligt om sina respektive uppehållsrum.

Biblioteket

Cyssie Hammars bibliotek ligger på övervåningen, är perfekt för möten och hyser plats för över 22 mötesdeltagare. För att göra mötet ännu bättre finns möjlighet att brygga kaffe i köket och projektor att låna. Biblioteket bokas genom intendenterna, som vid mötet måste vara på plats för att låsa upp dörren dit, då det inte finns någon kortläsare till dörren.

Villa Medici

Köket

Får användas SAKS föreningar även när det är bokat av andra. Hyresgästen skall vara varskodd om detta och självklart måste gästande SAKS-föreningar i köket vara hänsynsfulla mot externa hyresgäster.

Festsalen

Villa Medicis festsal är väl lämpad för sittningar med upp till 110 gäster. Det finns möjlighet att stuva undan möblemanget och få tillgång till ett dansgolv. Önskas musik finns en ljudanläggning och däröver även nyligen uppgraderad festbelysning.

I entréänden av lokalen finns en bardisk med inbyggd stor dryckeskyl. Maximalt antal gäster är 150.

villan-festsalen

Förrådsutrymmen

Kontakta Kårhustyrelsen för frågor kring förvaringsutrymmen. Årligen skickas en enkät kring utskott och corpser behov av förvaringsutrymme.

Skrivarrummet

Finns på våningen ovanför entréplan. Här finns en dator och en färgskrivare, som alla organ inom SAKS kan nyttja. Alla organ har sin egen kod, som används för att logga in på datorn och använda skrivaren.

Viktigt för kårorgan att veta

När utskott och råd hyr Villan inom ramarna för SAKS verksamhet är detta gratis men förbrukningsmaterial och eventuell skadegörelse eller missad städning debiteras. När corpser hyr Villan betalar de hyra enligt nedanstående tabell.

Evenemang inom SAKS måste följa SAKS arbetsordning, i synnerhet gällande alkoholpolicyn: vid alkoholutskänkning på Villa Medici ska en av de serveringsansvariga vara närvarande. Således måste ett organ som anordnar ett evenemang där det är tänkt att förekomma alkohol kontakta Sex Elegans, som är SAKS serveringsansvariga.

Intendenturen håller i början av varje termin ett bokningsmöte för alla SAKS föreningar. Bokningsmötet avser nästkommande termin – det vill säga att mötet på vårterminen 2017 gäller bokningar inför höstterminen samma år – så det gäller att planera i förväg. På bokningsmötet kommer SAKS föreningar överens om hur datum för tillgång av Villans olika utrymmen fördelas. Det går att boka lokaler även senare, genom att kontakta intendenturen, men då är det inte säkert att de önskade datumen längre är tillgängliga.

För mer information om hyresvillkor, se exempel på hyreskontrakt länkat här.

Hyreskostnader för corpser

Festsal, helkväll
3 500 kr

Festsal, möte
1 000

Pub
1 000

Bastu
0

Bibliotek
500

Kök
500

Trädgårdsrummet